Enklere å bruke norsk utmark

Kommunal og moderniseringsministrer Jan Tore Sanner trekker frem Geilo og Hol kommune som eksempel i debatt om utmark og verdiskaping knyttet til nasjonalpark.

På reiselivssenteret er ulike offentlige og private aktører samlokalisert. Der har de sørget for å gjøre det lettere ved å gi dem som vil skape aktivitet i utmarka “én dør inn”, sier han blant annet.

Les innlegget i nordnorskdebatt.no