Erstatningssøksmål førte ikke fram

Bane NOR er ikke erstatningspliktig etter brannen på Hallingskeid i 2011. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom som ble avsagt tirsdag.

Lagmannsretten kom til samme konklusjon som tingretten for to år siden: NSB og deres forsikringsselskaper har ikke krav på erstatning fra Bane NOR, Norsk Jernbanedrift og Gjensidige Forsikring. Bane NOR har dermed vunnet saken fullt ut og får dekket sine sakskostnader fra både tingretten og lagmannsretten.

Les hos banenor