Fritidsboliger og lokal verdiskapning 

Bygging og bruk av fritidsboliger påvirker på mange måter innen miljø, politikk, offentlige tjenester og så videre. Det vanlige i kommuner oppover dalen nå for tida er at det blir bygd flere fritidsboliger enn vanlige boliger. Mens innbyggertallet er stagnerende eller går ned i flertallet av kommunene, øker fritidshusfolket i antall.

Økonomisk har fritidsboligene også stor betydning. Hvordan kan vi jobbe for at mest mulig av det fritidsboligeierne bruker kommer våre lokalsamfunn til gode? Forskningen er fra Gudbrandsdalen.

Skrevet av professor Kjell Overvåg og professor Håvard Teigen, Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet og publisert i forskning.no og Gubrandsdalstidende