Nettleiga kan stige med 30 prosent dei neste åra

Nettselskapa må investere fleire milliardar kroner i nytt nett dei komande åra. Rekninga får du og eg i posten, i form av sterk auke i nettleiga.

– Nettselskapa seier dei må investere rundt 140 milliardar kroner dei komande ti åra. Det svarar til ei auke i nettleiga på mellom 25 og 30 prosent.

Dei dyre spådommane kjem frå direktør Per Sanderud i NVE.

Les saken i NRK Sogn