Nyttar likevel ikkje reinane som blir skotne til mat

– Eg tykkjer det er for gale at dei går tilbake på at kjøtet skal brukast til konsum. Det har fleire reagert på, seier grunneigar i området Oddmund Einemo.

Før påske utferda Miljødirektoratet eit vedtak om at Statens Naturoppsyn (SNO) kunne skyta reinsbukk frå Nordfjella som kom innanfor ei grense på to kilometer unna rv. 52 Hemsedalsfjellet.

Les saken i Porten.no