Overtar Halling Frakt AS

SR Group AS har inngått en intensjonsavtale med Sundbrei Transport og Logistikksenteret Svendsen om overtakelse av Halling Frakt AS på Ål.

SR Group er glad for å ha funnet en lokal partner med lokal tilhørighet som kan ta dette selskapet videre.

Dette vil være med å sikre fortsatt vekst, og sikre at arbeidsplasser blir ivaretatt. Per Egil Sundbrei vil stå som hovedansvarlig og kontaktperson for gjennomføringen, og vil også avløse Olav Nygaard som mangeårig leder i Halling Frakt.

Olav Nygaard forteller i en uttalelse at ringen nå er sluttet, i og med at det var han selv og Per Egil med flere som startet Halling Frakt i sin tid.

Per Egil forteller på sin side at han skal være garantisten for den lokale tilhørigheten og at flere biler vil bli utstyrt med Hallingkarens hopp.

På spørsmål om dette vil medføre oppsigelser, så svarer Per Egil at det arbeides med dette i disse dager, men at målet er at så mange som mulig skal tilbys arbeid.Alle involverte parter har som mål at prosessen skal være avsluttet i løpet av september måned.

Pressemelding