Sakte friluftsliv vokser raskt

Trenden med det sakte friluftslivet er blitt en hovedårsak til den store veksten i sportsbransjen. De største norske turutstyrsprodusentene har opplevd store salgshopp.

Friluftslivet kanskje er blitt den viktigste salgsvaren for bransjen. Det er særlig telt, campingutstyr og bekledning som drar veksten.

Les saken i DN