Sauesanking under Hardangerjøkulen

For sauebønder er utmarksbeitet en avgjørende ressurs. -Dyrene som går på høyfjellsbeitet er så bra at jeg slipper å bruke kraftfor for å få dyrene store nok, selv for tvillinglam sier Inga Steinsland.

Beitet gir godt og kraftig sommerfôr til dyrene, som er reint og uten snyltere. Høyfjellet er så kaldt at snylterne ikke overlever vinteren, som gir god dyrehelse og lavt smittepress.

Les saken hos Bondelaget