Stenger asylmottaket i Hemsedal

Det kommer færre asylsøkere til Norge. Derfor stenger UDI mange asylmottak. Hemsedal er en av dem som blir nedlagt. Dermed forsvinner 40 plasser i Hemsedal

Det bor få asylsøkere på mottak i Norge. Ikke siden 2008 har det vært så få. I sommer skal 17 asylmottak stenges, skriver nyhetsbyrået NTB. 11 av mottakene er for barn. Da blir 1.500 plasser borte.

Det betyr at mange må flytte til andre mottak. Barna flytter i løpet av sommerferien.

Mottakene som legges ned

Volsdalen statlige mottak, Ålesund

Skiboth mottak, Storfjord

Kristiansand III, Kristiansand

Porsgrunn mottak

Gjesdal mottak

Sund mottak

Hemsedal mottak

Røros mottak

Røvika mottak, Fauske

Bjerka mottak, Hemnes

Hamnvik mottak, Ibestad

Vensmoen mottak, Saltdal

Elvemo mottak, Skånland

Lindesnes mottak

Tvedestrand mottak

Kvinesdal mottak

Lindås mottak

Kilde: NRK