Vil endre reglane for sykling i nasjonalparkane

Frå neste år kan det blir lov å sykle og ri på vegar og stiar i nasjonalparkane. Medan ein før måtte søke om lov til å sykle, må ein i framtida søke om å forby den populære aktiviteten.

Interessa for terrengsykling har eksplodert dei siste åra. Men i både nasjonalparkar og ein del verneområde har hovudregelen til no vore at det er forbode å sykle der.

No ser det ut til at stortingsmeldinga om friluftsliv frå 2016 kan snu om på reglane. I hovudsak vil det bli lagt opp til at ferdsel for syklistar og ryttarar er lov, og ein må søke om å leggje ned forbod.

Les saken i NRK Sogn