Nå er det fullt trøkk for RV7 som stamvei

Selskapet Hardangerviddatunnelene er klar i sin tale – nå står de på for fullt for å få politikerne til å velge Riksvei 7 som stamvei mellom øst og vest.

Tidligere ordfører i Hol, Tony Kjøl, er styreleder i selskapet Hardangerviddatunnelene. Veivesenet inviterte til høringsmøte om ulike konseptvalg for Riksvei 7 i forrige uke. Men styrelederen er ikke opptatt av å gi høringsuttalelse om mindre forbedringer for riksveien – han har fortsatt blikket rettet mot den beste løsningen.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har sagt at regjeringen vil komme med en beslutning om stamveivalget mellom øst og vest før jul, sier Kjøl. – Så vi går fortsatt fullt inn for at RV7 skal bli valgt som stamvei. Vi har levert faglige rapporter som viser helt andre utregninger av samfunnsnytte og samfunnsøkonomi enn det Veivesenet har tatt inn i sine beregninger.

Representantene fra Veivesenet som presenterte Konseptvalgutredningen for Riksvei 7 i forrige uke, fortalte at de vurderer samfunnsøkonomi hovedsakelig på én ting – hvor mange biler som kjører på veien.

– Vi mener det er en altfor snever vurdering, og har derfor engasjert et konsulentfirma som har vurdert en lang rekke andre faktorer som gir et helt annet bilde, sier Kjøl.

Uavhengig av valget av stamvei har Veivesenet nå presentert en utredning om Hardangervidda for politikerne, som skisserer en rekke ulike løsninger, hvor hovedforskjellene er enten én lang tunnel, eller fem mindre. Veivesenet anbefaler den billigste løsningen, som er fem tunneler, og av disse, foreslår de å bygge bare én av dem.

Det er udiskutabelt at om politikerne går inn for å bygge én av de fem mindre tunnelene, har de dermed satt kroken på døren for den lange tunnelen.

– Om det skulle gå slik at politikerne ikke vil gå for RV7 som stamvei, skal vi levere vår høring til de forslagene som veivesenet har kommet med. Og da er det jo ingen tvil om at vi går inn for den lange tunnelen først og fremst, sier Tony Kjøl.