87 millioner tippekroner til idretten i Buskerud

189 søkte om støtte til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Buskerud. Over 70 ulike prosjekter fikk til sammen 86.745.000 kroner

– Dette er ny rekordutbetaling, sier idrettskonsulent Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune.

Det er fylkeskommunen som fordeler overskuddet fra Norsk Tipping på vegne av Kulturdepartementet.

Les saken i Ringerike Blad