Ål droppet dyrt kommunalt avløp, lot 130-140 hytteeiere skaffe seg Jets

Stopp en hal, utbrøt hytteeierne i Sangefjell i protest da Ål kommune ville anlegge et svært kommunalt avløpssystem i fjellet. Både kostnadene og raseringen av fjellnaturen skremte.

Politikerne med ordfører Ivar Magne Breviks i spissen lot seg etter hvert overbevise om at en desentralisert løsningen med Jets var den beste

Les saken i Hytteavisen