Alle isbreer i Fastlands-Norge er truet på grunn av klimaendringer.

Artsdatabanken legger onsdag fram den nye rødlisten, som viser hvilke naturtyper vi risikerer å miste helt her til lands.

Til sammen er 75 naturtyper definert som truet, og blant dem er altså alle breene i Fastlands-Norge. De er alle plassert i kategorien «sårbar».

Les saken i Hardanger Folkeblad