Åpner for mer sykling i naturen: Syklister jubler, turfolk bekymret

Regjeringen sier ja til terrengsykling i verneområder og nasjonalparker. Markavenner frykter flere konflikter og mer slitasje

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen gir i Handlingsplan for friluftsliv klar beskjed om at sykling og ferdsel til fots i større grad skal likestilles.

Syklistene tror det vil fjerne uklarheter og minske konfliktene mellom syklister og turgåere i skog og mark. Markavenner ser det helt motsatt.

Les saken i NRK