Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!

Hol brannvesen skal i november undervise elever på femte trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender.

Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid. Vi er ikke alene om denne viktige førjulskampanjen. I år er 69 brannvesen med på Brannvesenets julekalender.

Barneskoler i tilsammen 192 kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen.

Farligst hjemme
Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter

Filmer fra hele landet
Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Med støtte fra Det store brannløftet
2017 er et merkeår for Brannvesenets julekalender. Med hjelp fra Det store brannløftet harrekordmange av landets brannvesen fått mulighet til å være med på kampanjen. Siri Skjeggedal, som er kjent fra NRK-serien Snøfall, har dessuten stilt opp gratis for Brannvesenets julekalender. Derfor er vi ganske sikre på at mange barn vil høre våre viktige budskap!

Barn gode ambassadører
Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.

Ta kontakt for mer informasjon og for å bli med på skolebesøk. 
– Hallingskarvet skole 15.11.2017 klokken 12.30 – 13:30 
– Geilo barne- og ungdomsskole 16.11.2017, klokken 09:30
– 10:30- Dagali og Skurdalen oppvekstsenter 16.11.2017, klokken 11:45 – 12:30

Pressemelding