Brannvesenet er oftere først på stedet

På landsbasis viser statistikken at politiet var først på skadestedet i 15,3 prosent av hendelsene i 2018, mot 17,5 prosent i 2016. Tilsvarende er brannvesenet først i 54,8 prosent av hendelsene i år, mot 49,6 prosent i 2016. Totalt sett er dermed trenden at det oftere er brannvesenet som er først på skadestede

I Hallingdal brann- og redningstjeneste, kjenner brannsjef Jon Bjella seg igjen i tallene.

– I Hallingdal er brannvesenet framme først på halvparten av oppdragene med trippelvarsling. Jeg har ikke oversikt over hvem som er først på stedet på de andre oppdragene, men erfaringsmessig er det ofte ambulansen, sier Bjella.

Han har imidlertid ikke notert noen stor endring i hvor ofte brannvesenet er først på stedet i sitt distrikt.

– Men jeg merker nå, spesielt etter politireformen med større politidistrikter, at det har blitt høyere terskel for å sende ut politiet når de har beredskapsvakt, sier brannsjefen.

Bjella forteller at det også hender at politiet spør brannvesenet om det er behov for at politiet skal komme til et skadested.

Les saken i politiforum