Eiendomsskatten kan ramme hardt, men kjøpere bryr seg lite

Av Norges 50 største hyttekommuner har 36 innført eiendomsskatt på hytter. Satsen varierer mellom 2 og maksimalt tillatte 7 promille, skriver Finansavisen.

Grunnlaget er tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)/Kostra.

Ringsaker (kommunen med flest hytter, nesten 7.000) tar 4,9 promille av eiendomskattetaksten.

Trysil og Kragerø tar begge maksimal sats, mens Hol (der du finner Geilo) tar bare to promille.

Blant kommuner der eiendomsskatt på hytter og hus ikke er innført, finner vi Vinje, Larvik, Tønsberg og Nore og Uvdal.

Les saken i Dagbladet