Får midler til digitalhjelp

Hol og Ål kommune får 245 000kr og 50 000kr fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal brukes til digitalhjelp. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, sier det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester, melder NRK Buskerud