Fjellet som truer

Hver eneste vinter får vi oss nye vekkere, og med den eksplosjonen vi ser i ekstrem fjellturisme vil vi vekkes stadig oftere og stadig mer brutalt. Nå har det skjedd igjen — og vi må gjøre noe. Det har ikke minst de mange hundre frivillige letemannskapene fortjent.

Kronikk i Folkebladet etter ulykken i Troms