Flere og flere flytter fra bygda i tida framover

Befolkningen i Norge vil vokse, og runder seks millioner før 2040, ifølge SSB. Veksten skjer sentralt, men mange distriktskommuner kan vente seg nedgang.

Tirsdag la Statistisk sentralbyrå fram den nyeste befolkningsframvisingen. Den viser at Norges folketall kommer til å passere 6 millioner innen 2040.

Veksten er derimot ujevnt fordelt mellom kommunene. – Veksten i folketallet kommer først og fremst i sentrale strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Dette henger sammen med at vi forutsetter at de innenlandske flyttemønstrene de siste ti årene fortsetter, sier forsker Stefan Leknes.

Les saken i NRK Rogaland

Les også :Forskar: Utkantkommunar går mot kollaps (NRK Sogn)