Forbereder ombygging av Strandevatn

E-CO Energi (FHR) planlegger ombygging av dam Strandevatn i Hol i perioden 2018 til 2019. Dam Strandevatn er den tredje dammen i rekken av store damombygginger i Hallingdal.

Fra før er Dam Stolsvatn bygd ny og dam Flævatn har de siste årene gjennomgått en omfattende ombygging og fornying.

Les saken i energiteknikk.net