Forskarane meiner denne kommunen har knekt bygdekoden

Kommunen ligg heilt i utkanten, og mange statlege arbeidsplassar har forsvunne. Likevel strøymer ungdommen til Aurland i Sogn. Paradokskommunen Aurland har fascinert samfunnsforskarane ved Telemarksforsking så mykje at dei bestemte seg for å gjere ei grundig undersøking av kva som er gjort i kommunen.

Les saken i NRK Sogn