Forskning gjør reiselivsnæringen bedre

Reiselivsnæringen er i vekst og endring. For å møte trender som bærekraft, digitalisering og delingsøkonomi, er behovet for forskning og innovasjon i reiselivsnæringen vektlagt i regjeringens nye reiselivsmelding.

– Norsk reiselivsnæring bør bli mer kunnskapsbasert, og har også et potensial for å samarbeide med norske og utenlandske forskningsmiljøer, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Forskningsrådet.

Forskningsrådet har i sitt innspill til reiselivsmeldingen framhevet behovet for mer helhetlig og samordnet FoU-satsing på reiseliv, og for et felles kunnskapsgrunnlag for reiselivsnæringen som kan legge føringer for fremtidig satsing.

Les hele artikkelen fra forskingsrådet her