Første spadetak for Digibygg-pilot

Første spadetak for er pilotprosjekt innenfor digitalisering i byggebransjen, Gol sambruksstasjon og døgnhvileplass, ble tatt denne uken.

– Statsbygg og private aktører går sammen om å teste ut hvordan ny digital teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge og drifte, forteller prosjektleder Bjarni S. Einarsson, Statsbygg.

Les saken hos Statsbygg