Fryktar resten av stammen blir utrydda

Mattilsynet sitt hastverk for å finne ut om skrekksjukdomen skrantesjuke framleis finst i Nordfjella, kan rasere heile villreinstammen som er att. Det fryktar lokale villreinforvaltarar som ber tilsynet roe ned.

– Etter våre teljingar er det kring 130 vaksne bukkar i sone 2 i Nordfjella. Når Mattilsynet vil skyte ned minimum 107 bukkar, utgjer det mesteparten av storbukken, seier ein fortvila Harald Skjerdal, sekretær i Nordfjella villreinutval.

Les saken i NRK Sogn