Frykter masseutbrudd av barkebiller på grunn av tørken

Tørken fører til ekstremt stor skogbrannfare og problemer for skogbruksnæringen. Og flere utfordringer følger. Johannes Bergum, skogsjef i Mjøsen skog, frykter økning i bestanden av barkebiller.

– Antallet biller har vært stabilt, lavt i mange år, men tidligere år har man sett at tørre, varme somre kan gi oppblomstring av barkebiller. Hvordan været i år påvirker barkebillebestanden, ser vi først til høsten. Vi følger utviklingen tett, sier Bergum.

Les saken i GD