Frykter Norge går mot en vilt-katastrofe

Skrantesjuke er den største trusselen mot norsk natur noensinne, mener hjorteekspert og viltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Nedslaktinga av reinstammen i Nordfjella kan ha vært forgjeves, hvis sauer skal beite i samme område.

Punsvik etterlyser en bred, offentlig debatt om hvordan utbruddet av skrantesjuke i Norge er blitt håndtert.

Les saken i NRK Sørlandet