Fylkes-sammenslåinger utløser full strid om vannkraft-formuer

Et problem som ikke ble vurdert før Stortinget vedtok fylkes-sammenslåinger er: Hvordan skal verdiene av kraftressursene deres fordeles?

Milliardverdier i form av vannkraftressurser, opparbeidet lokalt i kommunene, står på spill når en rekke fylker skal slå seg sammen.

Spørsmålet er om fylker som eier store vannkraftressurser bare skal overlate verdiene til det nye storfylket, der naboen kanskje har atskillig mindre å legge i potten, eller sørge for at formuen blir igjen lokalt.

Les saken i abcnyheter