Hardangervidda er fri for skrantesyke

Mens man i Nordfjella må avlive hele villreinstammen på 2.200 dyr, er Hardangervidda fri for skrantesyken.

Ingen av de 700 til 800 prøvene som er tatt av rein skutt på Hardangervidda, viser smitte eller sykdom, får NRK opplyst hos Veterinærinstituttet.

Les saken i NRK Buskerud