Harepestutbrudd i Sør-Norge

Hittil i år er det er registrert 23 tilfeller av harepest hos mennesker i Norge, og det er ventet at tallet vil stige. Mye lemen og mus øker smittefaren.

Veterinærinstituttet har kommet med varsku om at det i oktober er registrert harepest, tularemi, hos døde harer i Agder, nordre del av Buskerud og Indre Sogn. I tillegg til er det kommet inn døde harer i det siste fra to nye kommuner, men disse prøvene er ikke ferdig analysert ennå

Les mer i NRK Sørlandet