Her står UP i sommer

Denne sommeren skal politiet slå hardt ned på dem som kjører for fort. – Vi har prioritert 109 strekninger over hele landet der vi skal kontrollere farten, sier UP-sjef Runar Karlsen

RV7 Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue
RV52 Gol – fylkesgrensa (Hemsedalfjellet)
FV40 Kongsberg-Geilo

Les hele saken i NRK Møre og se landsoversikten