Hol og Flå går ut av revisjonsselskap

Hol og Flå melder seg ut av det interkommunale revisjonsselskapet Kommunerevisjon IKS. Flere kan komme etter. – Tilliten er dårlig, sier ordfører Tor Egil Buøen (Andre) i Flå.

Onsdag vedtok kommunestyret i Hol enstemmig å melde kommunen ut av Kommunerevisjon IKS. Torsdag gjorde kommunestyret i Flå et likelydende vedtak.

Hvis en flere ganger får inntrykk av det de gjør er på kanten av loven, så blir tilliten dårlig. Den er vi helt avhengig av, sier ordfører Tor Egil Buøen i Flå til Kommunal rapport.

Les saken i Kommunal rapport (Abonnent)