Hvordan har det gått med norske kommuner som har kjøpt elbiler?

– Alt ser ut til å fungere som det skal, sier rådmannen i Ringebu kommune. Elbilsalget i Norge bare øker og øker. Men fortsatt er det skepsis i befolkningen mot å bytte ut bilparken fra biler som går på fossilt drivstoff til biler som går på elektrisitet.Men hvordan har det egentlig gått med kommunene som har våget å ta skrittet?

Dette har Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøkt. De har gjort en studie av 14 kommuner i Hedmark og Oppland om hva som fremmer og hemmer dem i å gå over til elbiler og hvilke erfaringer de som har skaffet seg slike biler har gjort seg.

Les saken i forskning.no