Hvorfor er det fjell i Norge?

Hardangervidda er ikke en gammel slette nær havnivå som er blitt til en høyslette, slik du lærte på skolen. Vidda og fjellene er i stedet det som står igjen etter erosjonen av De kaledonske fjellene. En nedbryting som skjøt fart under de siste tre millioner årene med istider.

Likevel var det noen utenfra som måtte til for å se med helt nye øyne på det nordmenn lenge har tatt som en selvfølge: At det er fjell i Norge.

I paddeflate Danmark – nærmere bestemt ved Universitetet i Århus – begynte nemlig noen geologer å tenke helt nytt om fjell.

Les artikkel i forskning.no