Ingen CWD-funn under årets villreinjakt

Veterinærinstituttets har testet alle mottatte prøver fra villrein felt under årets jakt på Hardangervidda og i Nordfjella sone 2, uten å finne ett eneste tilfelle av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD).

Fra årets jakt har Veterinærinstituttet testet lymfeknuter og hjerneprøver for skrantesjuke av ca. 480 dyr fra Hardangervidda, og i underkant av 80 dyr fra Nordfjella sone 2.

Les saken i vetinst.no