Ingen kommuner fulgte råd om sterkere tak

I 2013 anbefalte eksperter på SINTEF 34 kommuner å sette strengere krav til takkonstruksjoner slik at de skulle tåle større snømengder. Ingen av dem har fulgt rådene.

Flere boliger, lagerbygninger og fjøs har kollapset i vinter fordi takene ikke har vært sterke nok til de store snømengdene.

SINTEF skriver i sin rapport fra 2013 at kravene til takkonstruksjoner må skjerpes på grunn av klimautviklingen med økte snømengder. De stilte ulike krav til kommunene avhengig av hvor mye nedbør de får om vinteren, men dette har ikke blitt fulgt opp av en eneste kommune.

Les saken i NRK Oppland