Kick-off reiseliv: Hele Norge – hele året

Norsk reiseliv skal bli et av verdens ledende reisemål for bærekraftige natur -og kulturopplevelser – hele året.

–Vårt mål er at flere skal velge Norge som ferieland – hele året. Det krever at vi markedsfører en større bredde av det norske reiselivsproduktet både når det gjelder årstider, destinasjoner og aktiviteter. Vi må også utvide reiselivsbegrepet til å innebære andre industrier enn tradisjonelt reiseliv, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge Bente Bratland Holm.

I samarbeid med næringen ønsker Innovasjon Norge å utvikle og løfte frem flere helårlige opplevelser i hele Norge som tiltrekker betalingsvillige turister.

Saken kan leses hos innovasjon Norge her