Lager rødliste for truede naturopplevelser

Hva skjer med de naturopplevelsene vi er glade i, når både naturen og livsstilen vår er i endring? WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv ber nå om tips fra publikum om hva som bør med på den første «rødlisten» over truede norske naturopplevelser.

– Rike naturopplevelser er utrolig viktige for veldig mange her i landet. Samtidig endrer vi mennesker både naturen og vår egen livsstil raskere enn noensinne. Vi ønsker å finne ut mer om hva slike forandringer betyr for folks naturopplevelser og turglede, sier generalsekretær Bård Vegard Solhjell i WWF.

Hva er verdt å bevare?
WWF og Norsk Friluftsliv har derfor gått sammen om å lage en rødliste for truede naturopplevelser, etter inspirasjon fra de rødlistene som allerede finnes for sjeldne arter og truede naturtyper. Alle som vil kan bidra med nominasjoner fram til 30. september, og foreslå hva de vil:

– Vi tror mange av nominasjonene vil handle om hvordan folk reagerer på miljøendringer i naturen. Men man kan også foreslå endringer som skyldes at kunnskap og livsstil forandrer seg, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Ni av ti nordmenn går på tur eller driver med annet friluftsliv. Solhjell og Heimdal håper derfor på nominasjoner fra folk i hele Norge.

– Presset på naturen øker
– Det å bruke naturen er en betydelig del av norsk kultur. Om vi klarer å ta vare på opplevelsesverdiene i naturen, vil det ikke bare være bra for ville dyr og andre arter, men også for kulturen, sier Bård Vegar Solhjell i WWF.

– Naturopplevelsene våre er viktige for alt fra helse og livskvalitet til barns utvikling, næringer og sysselsetting, sier Heimdal.

De påpeker at presset på naturen øker fra mange kanter. Klimaendringer, forsøpling og forurensing, men også endringer i landskapet med moderne jord- og skogbruk, og utbygging av kraftverk og veier, hytter og hus.

Uavhengig jury
Forslagene som kommer inn, vil bli vurdert av en uavhengig jury ledet av forfatter og journalist Sigri Sandberg. Hun håper prosjektet kan bidra til å skape større bevissthet om verdier som står i fare.

– Bevissthet trengs. Alltid. For først når vi virkelig skjønner hva vi har og hvor mye det betyr for oss, kan vi ane tapet ved å miste det. Og kanskje rekke å gjøre noe før det er for sent. For meg er det den bevisstheten dette initiativet handler om, sier Sigri Sandberg.

Øvrige jurymedlemmer er NRKs programleder Kari Toft, biologiprofessor Dag O. Hessen, blogger og Hold Norge Rent-aktivist Malin Jacob, og redaktør Knut Brevik i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.

Les mer på kampanjens hjemmeside www.verdtåbevare.no