Langfjellaseminaret 2018

14. – 16. september er det igjen klart for Langfjellaseminaret på Krækkjahytta på Hardangervidda. Overskriften denne gangen er: «Demokratisk naturforvaltning», og vi spør: «Hva slags verdier har vi – Hvordan forvalter vi – Hvordan vil vi ha det i framtida?».

Langfjellaseminaret er for alle, og i det ligger store ambisjoner. Langfjellaseminaret vil produsere ny kunnskap ved at alle mulige folk, med ulike kompetanser, møtes og utveksler kunnskap og erfaringer.

Les saken i villrein.no