Larvene som drepte skogen, kan ødelegge fjellnaturen også

En ny art med nærmest altetende lauvmakk angriper ikke bare bjørka, men i stadig større grad vierkratt og dvergbjørk. Det kan få enorme konsekvenser for rein, elg, ryper og hele økosystemet i fjellet.

Foreløbig er det Nordkalotten som er hardest rammet.

Les saken i NRK Finnmark