Lokalkunnskap styrker styringa av nasjonalparkane

Styringa av nasjonalparkane blir betre når det ikkje berre er politikarar i styrerommet. Miljødirektoratet gjennomfører no eit forsøk der verneområdestyra blir utvida med brukar- og grunneigarrepresentantar.

Evaluering av forsøket tydar på at dei nye medlemmane bringer inn verdifull lokalkunnskap, at deira synspunkt blir høyrt og at dei er dyktig til å formidla informasjon frå styra til andre som gjer bruk av nasjonalparkane og verneområda.

Les saken i forskning.no