– Må felle mange fleire villrein i kampen mot skrantesjuke

Dei vart felt for få villrein under jakta i år, om ein skal kunne erklære Hardangervidda og Nordfjella sone 2 frie for skrantesjuke om fem år, ifølge Veterinærinstituttet.

Det vart felt 560 villrein på Hardangervidda og i Nordfjella sone 2 i år, og Veterinærinstituttet fekk inn prøvar av kvart av desse dyra. Testane viser at det ikkje er funne villrein med skrantesjuke under årets jakt.

Les saken i NRK Sogn