Må kasta 50 tonn reinsdyrkjøt

– Det er ikkje praktisk mogleg å bruka dette kjøtet, seier Petter Braaten i Statens naturoppsyn.

50 tonn reinsdyrkjøt, frå dei dyra som styresmakta skal slakta ned i Nordfjella etter at den ordinære jakta er ferdig, skal destruerast.

– Dei dyra som testar negativt, altså dei dyra som ikkje er sjuke av skrantesjuka, blir køyrd til Norsk Protein på Hamar for destruksjon.

Les saken i NRK Buskerud