Må regna meir i haust enn på over 100 år for å fylla norske kraftmagasin

Straumprisen er dobla og kan bli verande høg ut året med mindre det kjem fossregn over heile landet. – Det har aldri skjedd før, seier klimaforskar.

Den tørre sommaren i store deler av landet har ført til den største fôrkrisa i landbruket på mange tiår. Samstundes har NVE målt historisk låg vasstand over store deler av Noreg.

No ropar kraftbransjen for alvor varsku om tomme magasin – og høge straumprisar.

Les saken i NRK Hordaland