Miljøaktivist Kurt Oddekalv: Vurderer aksjonar mot statleg villreinjakt

Kurt Oddekalv kjem snart til Lærdal for å mobilisere grunneigarar og folk flest til å kjempe mot den statlege villreinjakta. Miljøaktivisten vurderer ulike typar aksjonar.

Han ønskjer ikkje å utdjupe kva slags aksjonar det eventuelt kan bli snakk om.

– Det vil eg ikkje seie noko om. Eg har aldri fortalt om aksjonar eg har gjennomført på førehand.

Les saken i NRK Sogn