Nærmere 80 kjøretøy fikk kjøreforbud

Statens vegvesen har den siste uken hatt intensive kontroller av tunge kjøretøy på flere kontrollstasjoner, på Otta, Gol og Kalplassen i Valdres

Nærmere 80 kjøretøy fikk kjøreforbud inntil feil og mangler var rettet opp. Av disse var det 17 tilfeller av dårlig lastsikring, 11 som hadde montert utstyr i frontrut som var til hinder for sikten og seks biler som hadde mangler ved bremsene. I åtte tilfeller var det som ble avdekket så alvorlig at det førte til anmeldelse.

Les saken side3.no