Naturbasert reiseliv – en stadig viktigere del av bioøkonomien

Reiselivet er i vekst. Med unike naturresurser og godt kunnskapsgrunnlag har Norge mulighet til å ta en ledende posisjon innen naturbasert reiseliv. Men ikke i antall turister.

Fokus må være på opplevelser, verdiskaping og bærekraft. Da kan det naturbaserte reiselivet bli en del i det grønne skiftet.

Les saken i Forskning.no