No skal det takast prøver av villrein i heile landet

Det er knytt stor spenning til årets villreinjakt. Den frykta skrantesjuka gjer at det i haust skal takast prøver av all villrein eldre enn eit år i alle norske villreinområde.

I fjor var vart heile villreinstammen i sone 1 i Nordfjella utrydda grunna funn av den frykta dyresjukdommen skrantesjuke. I haust skal det takast prøver av all villrein eldre enn eitt år i alle norske villreinområde. Dette blir gjort for å finne ut om det finst spor av sjukdomen. Villreinjakta starta i går.

Les saken i NRK Sogn