Norsk opplevelsekonferanse hedrer turisitsjefen på Geilo

Foto: Kristin Folsland Olsen

I et år da resultatene i form av vekst i antall opplevelseshungrige turister kommer for fullt, kan Norsk Opplevelseskonferanse feire sitt 10-årsjubileum. I denne anledning ønsket konferansen å hedre 12 pionerer i bransjen som på ulik måte har hatt tilknytning til Innovative Opplevelser, som arrangerer konferansen. Aktører som har inspirert, åpnet øyne og vist hva det er mulig å få til innenfor opplevelsesbasert reiseliv i Norge. En av de 12 pionerene som ble hedret var turistsjef Pål K. Medhus på Geilo.

Bilde: «Pioneer» Pål Medhus i samtale med Bård Jervan, Innovative Opplevelser
Foto: Kristin Folsland Olsen

Under konferansen som fant sted i Svolvær sist uke ble 12 pionerer hedret på scenen i Lofoten kulturhus. Nåværende turistsjef på Geilo, Pål Knutson Medhus var en av pionerene som ble hedret, i godt selskap med blant andre Hurtigruten og Dyreparken i Kristiansand.

Juryen beskriver turistsjef Medhus sin innsats for opplevelsesbasert reiseliv slik:

Pål Knutsson Medhus ble for 10 år siden involvert i arbeidet med å formidle potensialet som ligger i opplevelsesbasert reiseliv og opplevelsesøkonomien. Han har siden da levert 424 kursdager på temaet, blant annet til Innovasjon Norges kompetanseprogram, holdt 803 foredrag rundt emnet og fulgt opp snaut 200 reiselivsbedrifter. Pål har på sin ferd som kunnskapsformidler vært innom 216 av landes kommuner og 11 ganger holdt presentasjoner utfor landets grenser. Han gründet også aktivitetsbedriften Høve Støtt som vant den nasjonale Reiselivsprisen i 2011.

-Det er en stor ære for meg å motta denne utmerkelsen og det er hyggelig at kursene og foredragene jeg har holdt i både inn- og utland de siste 10 årene har blitt lagt merke til, og ikke minst vært til inspirasjon for mine bransjekollegaer. Det er med en viss ydmykhet jeg mottar denne prisen, når man ser på hvilke andre pionerer som er hedret, sier turistsjef Pål K. Medhus på Geilo.

– At det finnes reiselivsprodukter i Norge i dag som er produsert og skapt med utgangspunkt i de teorier og verktøy man har foredratt og snakket om, er jo veldig hyggelig. Det har vært, og er fremdeles en spennende reiselivsutvikling i Norge. Jobben videre blir nå å sørge for at reiselivskommunen Hol leverer opplevelser i verdensklasse, året rundt. Det er spennende tider i norske reiseliv, kampen tilspisser seg og reiselivslandet Norge har alle muligheter framfor seg, sier Medhus.

10 år med opplevelsesdrevet turisme
Det er i år 10 år siden reiselivs- og opplevelsesnæringene første gang møttes for å diskutere opplevelser som en driver for vekst og verdiskaping. År for år har både konferansen og satsningen på opplevelsesbasert turisme i Norge både vokst og utviklet seg mye. Og nå vet aktørene langt mer om hva gjestene vil ha, et bedre kunnskapsgrunnlag er skapt sammen med FoU-miljøene og det satses målrettet. Og dette vises i virksomhetenes evne til å levere!

Nasjonal møteplass Norsk Opplevelseskonferanse er blitt en av landets viktigste møteplasser for det opplevelsesbaserte reiselivet. Her møtes både bedrifter, attraksjoner, markedsførere, reiselivsforskere, studenter og offentlige aktører til faglig påfyll, kunnskapsdeling og nettverksbygging. Konferansen arrangeres av næringsklyngen Innovative Opplevelser i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, NordNorsk Reiseliv AS, Nordland fylkeskommune, forskningsprogrammet Opplevelser i Nord og den internasjonale bransjeorganisasjonen ATTA (Adventure Travel Trade Association).

Fremtidens opplevelsesturisme
På årets konferanse ble også trender som vil påvirke framtidens opplevelsesturisme presentert både av fremtidsforsker Eirik Newth og danske Mads Arlien-Søborg, programleder i den danske TV-serien Eventyrlige hoteller. Andre tema var «Norge for matelskere, «Framtidens kultur- og museumsattraksjoner», «Norge som Adventure-destinasjon», «Behovet for kompetanse og arbeidskraft», «Mer lokal mat på turistenes fat» og «Potensialet i design og arkitektur». I tillegg fikk deltakerne presentert vellykkede satsninger på fuglekikking i Finnmark, på kunst- og kulturopplevelser på Vestlandet og hvordan Tenk Træna! skaper ny vekst ytterst i havgapet på Helgeland.